Energy/aura
psychic reading

Een goed gesprek met je Zelf, met Angela als je tolk

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration” – Tesla

Tijdens dit gesprek met je (hogere) zelf, krijg je op een dieperliggend niveau inzicht in jezelf en de hoofdthema’s die in deze levensfase spelen in je persoonlijke en professionele leven. Afhankelijk van je vraag kun je ook inzicht krijgen in bijv. je potentie, levensmissie en de mate waarin je op je ‘pad’ loopt en jezelf daarbij ondersteunt of saboteert.
Alles bestaat uit energie; zo ook je lichaam, gedachtes, herinneringen, emoties etc. We beschikken hierdoor over een enorme database aan informatie die ligt opgeslagen in ons energiesysteem (auralagen en chakra’s). En energie kan worden waargenomen als trilling in de vorm van licht, geluid, een gevoel of een inspirerend idee. Dit maakt het mogelijk om informatie uit het energiesysteem van anderen waar te nemen. We doen dit eigenlijk allemaal wel. Wanneer we bijvoorbeeld feilloos aanvoelen of iemand is te vertrouwen en/of lekker in z’n vel zit of niet.
Middels een reading krijg je toegang tot de informatie die ligt opgeslagen in jouw energiesysteem. Afhankelijk van je vraagstuk kun je inzicht krijgen in je huidige levensfase, terugkerende thema’s in je leven, je levensmissie, kwaliteiten, kern en kracht. Of je relaties, gezondheid, werk, samenwerkingsverbanden etc. Jij bepaalt zelf welke inzichten voor jou interessant zijn op zowel bewust als onbewust niveau. Omdat niet alleen de vragen maar ook de antwoorden uit jezelf komen, kun je een reading ook zien als een diepgaand gesprek met jezelf (met mij als je tolk).

—★—

Wil jij op een dieperliggend niveau inzicht in jezelf, je levensmissie en/of een helder antwoord op je (levens)vragen?

Wil je meer weten over de hoofdthema’s die in deze fase van je leven spelen op persoonlijk en/of professioneel vlak? Ben je benieuwd naar je kwaliteiten, mogelijkheden, verlangens en je (onbewuste) blokkades, valkuilen en patronen? Zit je met vragen over je gezondheid, werk, relatie, familie/gezin, of het kunnen bereiken van hetgeen je wezenlijk naar verlangt?

Dan is deze energie reading echt iets voor jou.
De reading biedt inzicht, overzicht, helderheid, en inspiratie mbt je vraagstukken en relevante thema’s in je leven. Daarnaast zul je merken dat een reading ook helend doorwerkt in je dagelijks leven. Een reading spreekt namelijk niet alleen je bewuste denken en begrijpen aan, maar stimuleert eveneens je zelfgenezend vermogen.

Reading o.b.v. een vraag/thema

  • Deze reading is gericht op een specifiek thema of onderwerp waar je graag inzicht in zou willen krijgen.
  • Duur van deze reading: circa 1 -1.5 uur.
  • Investering: je investering in de reading bedraagt nu tijdelijk t/m 12 december €188 ipv €222 (excl. 21% btw voor zakelijke klanten).

Volledige aura reading

  • Tijdens deze reading beschrijf ik de energie/informatie in je gehele energystysteem. Daarnaast ga ik in op specifieke thema’s waar je graag inzicht in zou willen krijgen
  • Duur van deze reading: circa 2,5-3 uur.
  • Investering: je investering in de reading bedraagt nu tijdelijk t/m 12 december €255 ipv €333 (excl. 21% btw voor zakelijke klanten).

—★—

Wat is het resultaat van de reading?

Je hebt op een dieper niveau inzicht gekregen in jezelf en in de thema’s die in deze levensfase spelen in je persoonlijke en professionele leven. En je hebt antwoord gekregen op (levens)vragen die je bezighouden met betrekking tot je levensmissie, relaties, gezien, werk en/of gezondheid.
Daarnaast heb je zicht gekregen op je kwaliteiten en belemmeringen en beschik je over inspiratie om het beste in jezelf naar boven te halen.
Je kunt de gebeurtenissen in je dagelijks leven in een ruimer perspectief plaatsen wat voor extra rust, kracht en aanmoediging zorgt wanneer je bezig bent met een transformatie.

Middels een energy-/aura reading krijg je toegang tot de enorme database aan informatie die ligt opgeslagen in je energiesysteem

Digitale opname: Ik neem de sessie op. Na afloop verstuur ik je het geluidsbestand zodat je hem kunt terugluisteren. Tijdens de reading komt immers erg veel informatie naar boven, die je onmogelijk volledig in je bewustzijn kunt opnemen. Door regelmatig naar de reading te luisteren stimuleer je (on)bewust dat zowel de informatie als de helende energie kan doorwerken in je dagelijks leven
Locatie: afhankelijk van je voorkeur kan de reading face to face (in Utrecht) of via Zoom plaatsvinden.
Hoe gaat een reading in z’n werk?
Tijdens de reading ‘lees’ ik de informatie uit je energiesysteem. Energie is waarneembaar via trillingen die ik voor jou kan vertalen in begrijpelijke taal, woorden, gevoelens, symbolen, metaforen en beeldspraak. Voordat de reading begint kun je vragen stellen over een of meerdere onderwerpen waarover je inzicht wilt krijgen. 
 
In de volledige energy/aurareading begin ik  met de beschrijving van het energieveld rondom je heen, je aura. Daarin worden de hoofdthema’s aangegeven die in deze fase van je leven interessant voor je zijn. Daarna ‘lees’ ik de informatie die in de belangrijkste energiecentra van je lichaam opgeslagen ligt. Je voeten, het bekken, buikgebied, maag, hart, keel, voorhoofd en kruin. In elk centrum beschrijf ik de stromende en minder stromende gebieden. Ik ga hierbij in op de kwaliteiten en talenten die je hebt meegenomen in dit leven. En ik beschrijf hoe je ze in deze levensfase gebruikt. In de minder stromende gebieden kan informatie naar boven komen over waarom bepaalde talenten nog niet volledig tot bloei zijn gekomen. Of waar je bezig bent met een transformatie.
De informatie die naar voren komt zal  een dieper inzicht bieden jezelf. De reading spreekt niet alleen je bewuste denken en begrijpen aan. Maar het stimuleert eveneens je zelf-genezend vermogen, waardoor gelijktijdig ook healing plaatsvindt.

 

—★—

CRKBO geregistreerd

AngelTalks is onderdeel van TwinQ. En TwinQ voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het (beter) laten functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring.

Door de registratie in het CRKBO-register heeft TwinQ een btw-vrijstelling voor alle individuele sessies, workshops en trainingen. Daarnaast hebben de meeste bedrijven een personeelsbudget voor scholing en/of persoonlijke ontwikkeling. Voordeel van deze registratie is dat opdrachtgevers ervan op aan kunnen dat TwinQ aan de kwaliteitseisen voor kort beroepsonderwijs voldoet. Meer informatie vind je op de website CRKBO

—♥—