Generatie Zenz: sensitief & intuïtief en op zoek naar zingeving en zen (1/3)

Generatie Z, ook wel de Millenials genoemd, is de generatie van de kinderen & jongeren van nu. De generatie die symbool staat voor onze huidige tijd en vorm zal geven aan de toekomst. Er wordt veel over ze gezegd en geschreven. Maar wie zijn ze nu écht en wat houdt ze bezig? En dan bedoel ik niet wat ze aan de buitenkant laten zien op school, straat of via social media. Wie zijn ze diep van binnen, ‘what makes them tick’ en waar staan ze voor? Een vraag die voor ons de reden was om eens diep in de wereld van de kinderen & jongeren van nu te duiken… (Dit blog is deel 1 van 3).

 

Times are changing…

Maar eerst even terug naar de voorgaande generaties. Elke generatie lijkt een afspiegeling te zijn van de tijd waarin zij leeft. Mensen reageren namelijk sterk op hun omgeving en de opgedane ervaringen. We hebben het vermogen om ons aan te passen aan de zich constant veranderende omstandigheden. Dit blijkt ook uit de historie, waarin duidelijk is te zien hoe wij, door de eeuwen heen, als mens zijn ontwikkeld en geëvolueerd. En als ik zo kijk naar de verschillende generaties van de afgelopen eeuw, dan moet ik sterk denken aan de piramide van Maslow. Deze piramide is gebaseerd op de theorie dat ieder mens bepaalde basisbehoeften heeft. Zodra een bepaalde behoefte is vervuld, streven we naar de vervulling van een volgende behoefte. Zeker de afgelopen negentig jaar heeft onze maatschappij zich in een sneltreinvaart ontwikkeld, werd er steeds meer mogelijk. En bij elke generatie stond er telkens weer een andere behoefte centraal omdat de voorgaande reeds vervuld bleek te zijn. Kijkend naar de behoeften en waarden die bij de opeenvolgende generaties symbool stonden voor geluk, dan zie ik dat zij op een of andere manier de behoefteniveaus van de piramide van Maslow blijken te volgen:

 

Zo was de ‘Stille Generatie’ (geboren tussen 1930 en 1940: een generatie die zich bezig hield met de wederopbouw van een wereld in puin, een wereld die nog na smeulde van alle bombardementen en vernietiging. Een generatie die trouw bleef aan het gezag en de ‘doe maar normaal dan doe je al gek genoeg’ mentaliteit, maar desondanks genoot van de sterk bevochten vrijheid en de onbegrensde mogelijkheden van de industriële revolutie. En als je maar hard genoeg werkte en leefde naar de regels van de kerk, dan kon je daar wellicht ooit de vruchten van plukken. Het diepgewortelde geloof en de groeiende beschikbaarheid van luxe goederen stonden symbool voor geluk.

 

Daarna kwamen de babyboomers (geboren tussen 1940 en 1955): een generatie die niet alleen het juk en de nasleep van de oorlog van zich af wilde werpen, maar ook onder het juk van de strenge geloofsovertuigingen, normen en waarden probeerde vandaan te komen. ‘Make love not war’ was de lijfspreuk van deze babyboomers die ook wel de hippies of de flowerpower generatie werden genoemd. Een generatie die vocht voor een nieuwe vrijheid in denken en doen en een nieuwe vorm van spiritualiteit omarmde. Een generatie die de seks, drugs en rock & roll lifestyle tot leven bracht. Vrede, vrijheid en liefde stonden symbool voor geluk.

 

Vervolgens kwam Generatie X (geboren tussen 1955 en 1970), ook wel Generatie Nix of de Verloren Generatie genoemd. Zij kregen te maken met massale jeugdwerkeloosheid en de gevaren van aids. De idealen en losbandige levensstijl van hun voorgangers maakten plaats voor een prestatiemaatschappij. Generatie X was van mening dat je ‘het beste uit jezelf’ moest halen. En dit stond gelijk aan het stijgen op de maatschappelijke ladder middels een succesvolle carrière. En om dit te bereiken stond, net als de bij de stille generatie, hard werken hoog in het vaandel. Spiritualiteit werd ingeruild door wetenschap. En gemeenschapszin werd ingeruild voor persoonlijke ambitie, status en onderlinge concurrentie. Materialisme vierde hoogtij. En de onbegrensde mogelijkheden van de digitalisering en technologische ontwikkelingen maakten dit alles mogelijk. Een generatie die treffend werd vertolkt door de film ‘The secret of my succes’ en Madonna met haar lied ‘Material girl’. Geld, status en aanzien stonden symbool voor geluk.

 

Daarna kwam Generatie Y (geboren tussen 1970 en 1990), ook wel de Pragmatische of Grenzeloze Generatie genoemd. Overigens zijn de meningen over deze generatie sterk verdeeld en is het niet helemaal duidelijk tot wanneer deze generatie loopt. Zo wordt er bijvoorbeeld ook wel gezegd dat de Pragmatische en Grenzeloze Generatie eigenlijk twee verschillende  generaties zijn. Ik heb ervoor gekozen om deze generaties als één geheel te beschouwen aangezien voor hen dezelfde waarden symbool staan voor geluk. Generatie Y groeide op in een periode van economische bloei. Alles kon, alles was mogelijk. Er waren vrijwel geen starre ideologieën of geloofsovertuigingen meer. En mede door hun opvoeding van de babyboomers kreeg ‘het beste uit jezelf’ halen een geheel andere betekenis. Zo werd ‘jezelf zijn’ en ‘je eigen ding doen’ bijna even belangrijk als een glanzende, ‘spetterende’ carrière. Geld en status waren nog steeds leuk, maar het werd nog leuker als je je werk ook nog eens met plezier kon doen en kon afwisselen met voldoende vrije tijd. De grenzeloze ambitie van hun voorgangers begon immers steeds meer sporen van burn-out en depressie achter zich te laten. Job hoppen en parttime werken werden langzaamaan tot norm verheven. Vrijheid werd o.a. vormgegeven middels de onbegrensde mogelijkheden van het internet en het uitstellen van fundamentele keuzes zoals het ouderschap. En de zoektocht naar ‘de zin van het leven’ werd heel voorzichtig weer opgepakt. Er moest immers meer zijn dan alleen geld, status en aanzien. Voor hen staan succes, vrijheid en zelfontplooiing symbool voor geluk.

 

En dan is nu de tijd aangebroken voor Generatie Z, de kinderen & jongeren van nu. Een generatie die ik vanwege hun specifieke kenmerken heb omgedoopt tot Generatie Zenz. Als we de lijn van de piramide van Maslow zouden doortrekken, dan dienen leven vanuit je hart en volgens innerlijke wijsheid en intuïtie bij hen symbool te staan voor geluk: een vertaling van de waarden die Maslow nog aan het eind van zijn leven heeft toegevoegd als extra laag bovenop zijn piramide.

Een groot deel van hen is opgegroeid in een tijd van economische groei en bloei. Een tijd waarin beide ouders genoten van een succesvolle carrière. Een tijd waarin vrijwel alles wat je wenste 24/7 bereikbaar, maakbaar en te koop was. Totdat opeens de wereld in brand leek te staan. De economische crisis brak uit. Alle financiële zekerheid was in een klap weg. Net als de onverwoestbare Twin Towers… Een groeiende dreiging van geweld en terrorisme, de vele (voedsel)schandalen en de uitputting van onze aarde… Zoals een student heel treffend omschreef: “Een tijd waarin pijnlijk duidelijk wordt dat de materialistische instelling van de vorige eeuw onze wereld volledig naar de klote heeft geholpen. Een tijd die vraagt om grote veranderingen”. Veranderingen die door de passies, talenten en idealen van onze nieuwste generatie vormgegeven kunnen worden.

 

Een generatie die:

  • De idealen van de hippies omarmt. Die net als zij op zoek zijn naar zingeving en zen. Die onze ‘moeder aarde’ als meer dan een pakhuis vol grondstoffen voor onze materialistische behoeftes beschouwt.
  • De praktische instelling van generatie X en Y verrijkt met intuïtie en sensitiviteit. Waarbij persoonlijke ambitie, status en onderlinge concurrentie weer plaats dienen te maken voor spiritualiteit en gemeenschapszin.
  • Volop gebruik maakt van de verworven vrijheden in denken en doen. Volop gebruik maakt van de enorme ontwikkelingen binnen de digitale wereld waarbij alle grenzen lijken te vervagen. Een wereld waarbij je continu met elkaar in verbinding kunt staan, waar dan ook. Een wereld waarbij de kracht van het individu een nieuwe dimensie lijkt te krijgen. Waarbij gevestigde organisaties wel moeten reageren op de klacht van een individu aangezien negatieve berichten op social media hun imago ernstig kunnen beschadigen. Waarbij je als individu met een goed idee kans maakt om je dromen waar te maken met behulp van crowdfunding, onafhankelijk van de gevestigde financiële orde. Een wereld waarbij kinderen en jongeren continu met elkaar in verbinding staan en de kracht van het collectief steeds beter leren begrijpen..

 

In de huidige tijd lijkt deze generatie waarbij zingeving, verbondenheid en harmonie symbool staan voor geluk dominant te zijn. Een generatie die om tot volle bloei te kunnen komen, onze steun nog meer dan nodig heeft…

—♥—

Ik deel graag mijn inzichten & inspiratie met betrekking tot 'het ontwaken tot je ware zelf' en wat er gaande is in zowel ons persoonlijk leven als in de wereld. Op deze pagina vind je een overzicht van mijn inspiratie notes, AngelTalks Podcast and blogs.

Inspiration notes

Podcast - Angeltalks: the awakening to your true self

Naast de afleveringen op YouTube , kun je mijn podcast ook beluisteren op Spotify en Soundcloud.

—♥—

Blog

—♥—