Persbericht: Jeugd is sensitief, intuïtief en op zoek naar zingeving

Auteur Angela Weghorst presenteert donderdag 15 september 2016 haar nieuwe boek  ‘Anders: het échte verhaal van Generatie Zenz, de 5- tot 25-jarigen van nu’.

Na Generatie X en Generatie Y is het nu de beurt aan Generatie Z om vorm te geven aan de toekomst. En zoals elke generatie is ook deze te schetsen met enkele typische kenmerken. Angela Weghorst van TwinQ omschrijft de kinderen en jongeren van nu als:

 • een generatie die de idealen van de hippies omarmt: die net als hen op zoek is naar zingeving en zen en onze ‘moeder aarde’ beschouwt als meer dan een pakhuis vol grondstoffen voor onze materialistische behoeften.
 • die de praktische instelling van generaties X en Y verrijkt met intuïtie en sensitiviteit: geld, status, aanzien en onderlinge concurrentie maken weer plaats voor spiritualiteit en gemeenschapszin
 • die volop gebruik maakt van de verworven vrijheden in denken en doen: de mogelijkheden binnen de digitale wereld waarbij alle grenzen lijken te vervagen worden volledig benut en de kracht van het collectief steeds beter begrepen.

 

Grootschalig en diepgaand onderzoek

Volgens Weghorst is het een generatie waarbij eerlijkheid, rechtvaardigheid, zingeving en verbondenheid symbool staan voor geluk, een generatie die sensitief, intuïtief en op zoek naar zingeving en zen is, een generatie die vanwege deze eigenschappen en idealen misschien wel een mooiere naam verdient: ‘Generatie Zenz’. De specifieke kenmerken kwamen bovendrijven in het grootschalige onderzoek dat zij met TwinQ uitvoerde en waarbij zo’n zestig diepgaande interviews zijn gehouden met kinderen, jongeren en hun ouders in hun eigen omgeving, en daarna circa vierduizend 5- tot 25-jarigen een vragenlijst online hebben ingevuld.

 

Sensitiviteit in opkomst: 1 op de 4 kinderen en jongeren heeft een ‘label’

Uit het onderzoek blijkt dat de jeugd van tegenwoordig intuïtiever en sensitiever is dan de meeste mensen denken. Steeds meer kinderen en jongeren zijn (over)gevoelig voor allerlei prikkels. Of dit nu lawaai, drukte, kriebelige kleding, een sfeer of de emoties van anderen zijn. En ieder kind gaat hier op z’n eigen manier mee om. De een trekt zich terug, kan zich niet concentreren, is heel erg druk of krijgt een woede-uitbarsting, en de ander wordt heel erg aanhankelijk, verdrietig of krijgt zelfs depressieve gevoelens. Veel kinderen en jongeren die op wat voor manier dan ook sensitief zijn, hebben dan ook vaak het gevoel anders te zijn dan anderen, een gevoel dat versterkt wordt omdat er geen aandacht is voor hoe zij zich diep van binnen voelen maar des te meer voor hun afwijkende gedrag.  Gedrag dat vaak wordt bestempeld met labels als ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme, asperger, hoogsensitief, hoogbegaafd, hyperactiief, dyslexie of dyscalculie. Zo blijkt dat bij 1 op de 4 kinderen en jongeren een dergelijk label is vastgesteld en bij meer dan 40% minimaal 1 van deze ‘labels’ is vastgesteld of het vermoeden hiervan bestaat. Het onderzoek toont tevens aan dat deze kinderen en jongeren juist specifiek passies en talenten hebben. En het lijkt erop dat zij anders ‘gewired’ zijn en hun ‘voelsprieten’ het liefst daar in zetten waar hun hart naar uitgaat en zich afschermen voor activiteiten die hen minder boeien. Dit inzicht gecombineerd met het feit dat kinderen en jongeren met een label ook minder gelukkig zijn dan anderen, maakt dat het tijd is om hen ‘anders’ te benaderen in plaats van hen te bestempelen als anders.

 

Jeugd maakt gebruik van ‘zesde zintuig’

Dat de kinderen en jongeren van nu hun zesde zintuig verder ontwikkeld lijken te hebben, wordt nu cijfermatig onderbouwd. Een groot deel zegt meer te zien, horen of voelen dan ‘normaal’ is, dat ze gedachten lijken te kunnen lezen, intuïtief zomaar iets weten dat ze niet kunnen weten, kunnen voelen of er in een ruimte bijvoorbeeld ruzie is geweest, of iemand te vertrouwen is, gestrest, verdrietig of boos is… en dat niet alleen. Een deel van hen geeft zelfs in het diepste vertrouwen toe dat ze de aanwezigheid van overledenen kunnen voelen, horen of zien of zelfs met hen kunnen communiceren. Voor het ene kind heel gewoon maar voor de ander heel beangstigend.  Dat het hier niet om incidenten gaat, blijkt wel uit het feit dat circa 60% van de 5- tot 25-jarigen aangeeft dit goed te kunnen en 80% geeft aan geïnteresseerd te zijn in het zesde zintuig. Een percentage waar we als maatschappij niet langer meer omheen kunnen.

 

Geld en status minder belangrijk


Een groot deel van de jeugd wil succesvol en beroemd worden (een vijfde droomt ervan om een beroemde voetballer of artiest te worden), maar geld, status en aanzien staan niet meer symbool voor geluk. De belangrijkste waarden voor generatie Zenz (door de helft of meer geselecteerd) zijn plezier en lol maken, vriendschap en verbondenheid, eerlijkheid en oprechtheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en vertrouwen, en liefde en acceptatie. “In mijn ogen is de stijging van het van XTC-gebruik, ook wel de ‘love drug’ genoemd, dan ook te wijten aan de behoefte aan liefde en verbondenheid”, aldus Weghorst. De minst belangrijke waarden (door minder dan 15% geselecteerd) zijn rijk zijn of materiële bezittingen hebben, en succesvol zijn of macht en aanzien hebben.

Daarnaast geeft bijna twee derde van de 12-25-jarigen de voorkeur aan een baan waarbij ze het naar hun zin hebben dan een baan waar ze veel geld verdienen en het minder naar hun zin hebben. Slechts 26% wil een baan waarbij je veel geld verdient en 15% wil het liefst aan de slag bij een topwerkgever om een goede carrière te hebben. Weghorst concludeert: “De competitieve en materialistische instelling van voorgaande generaties blijkt steeds minder aan te sluiten bij Generatie Zenz. Niet concurreren maar samenwerken, zorg en respect voor elkaar lijkt het nieuwe motto.”  

Samen werken aan een betere wereld

Veel kinderen en jongeren maken zich zorgen over al het geweld in de wereld en de klakkeloze uitbuiting van onze aarde. Voor hen is de huidige crisis in de wereld het bewijs dat de competitieve en materialistische instelling van de vorige generaties niet werkt. Weghorst legt uit: ‘In tegenstelling tot voorgaande generaties gelooft Generatie Zenz meer in haar eigen kracht dan in de macht van de overheid. Ook geloven ze niet meer klakkeloos wat er aan hen verteld wordt. Zo blijkt onder andere dat slechts een kwart vertrouwen in de politiek heeft en er vanuit gaat dat zij onze belangen op de juiste manier behartigen en meer dan de helft niet meer gelooft wat er in het nieuws of de media verteld wordt.”

Jongeren zijn van mening dat zij beter zelf het heft in eigen hand kan nemen om voor de broodnodige veranderingen te zorgen. En vanwege de talloze mogelijkheden die het internet en onder andere crowdfunding bieden, zien ze kansen genoeg om gezamenlijk initiatieven te ontplooien om te laten zien hoe het anders kan.

 

Op zoek naar zingeving en zen

Tot slot plaatst Weghorst deze belangrijke ontwikkeling nog even in een breder kader: “Vroeger was het zo dat het zoeken naar jezelf en naar de ‘zin van het leven’ zich pas aandiende rond je veertigste/vijftigste. De midlife crisis lijkt nu verschoven te zijn naar je twintigste. Steeds meer jongeren zijn op zoek naar zichzelf. Een groot deel van hem volgt sessies bij psychologen, coaches of volgt programma’s gericht op het vinden van je levensdoel en het leven vanuit je hart. Eenderde van de 19- tot 25-jarigen geeft aan spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, mindfulness, yoga of meditatie leuk te vinden of goed te kunnen.”

Kortom, het is een generatie die om tot volle bloei te kunnen komen en vorm te geven aan de benodigde veranderingen, onze steun nog meer dan nodig heeft.

 

Over de auteur

Angela Weghorst is kinder- en jongerenspecialist en oprichtster van TwinQ, een onderzoeks- en adviesbureau dat achterhaalt wat er diep in de harten van jong en oud speelt en dit vertaalt naar concrete inzichten, advies en inspiratie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, kinder- en jongerenmarketing, positionering en conceptontwikkeling. De afgelopen tien jaar voerde zij talloze persoonlijke gesprekken met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Zij sprak met hen over de meest uiteenlopende onderwerpen, variërend van marktonderzoeken over spaaracties, characters, voeding, overgewicht, bankzaken en (social) media tot intense persoonlijke gesprekken. Angela Weghorst studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en werkte onder meer als marketeer voor het merk MaxiCosi en marketingconsultant bij IPM KidWise.

Het onderzoek was een indrukwekkende ervaring voor Weghorst: “Gesprekken waarbij kinderen en jongeren hun zorgvuldig gecreëerde maskers af durfden te zetten. Waarbij ze lieten zien wie ze diep van binnen zijn en wat ze daadwerkelijk bezighoudt. Maskers die ze hebben gecreëerd om zich aan te kunnen passen aan de rest. Bang voor oordelen en/ of afwijzingen. Er kwamen vele prachtige en ontroerende verhalen voorbij waaruit bleek dat veel kinderen en jongeren het gevoel hebben anders te zijn dan anderen… en dan helaas vaak ook minder dan de anderen. De momenten waarop ik hen uiteindelijk vertelde dat er veel, veel meer kinderen en jongeren zijn met dezelfde eigenschappen en ervaringen die zich ook ‘anders dan anderen’ voelen, waren onbetaalbaar. Gezichten vol ongeloof en blijdschap.Blijdschap van herkenning en erkenning.” Weghorst vindt het dan ook hoognodig tijd dat hun verhaal de wereld in komt en dat het gevoel van ‘anders zijn’ verandert in helemaal jezelf kunnen en durven zijn.

 

Bibliografische informatie

 • Titel: Anders
 • Subtitel: Het échte verhaal van Generatie
 • Zenz, de 5- tot 25-jarigen van nu
 • Auteur: Angela Weghorst
 • ISBN: 978-94-92491-00-8
 • NUR: 854/847
 • Verschijningsdatum: 15 september 2016
 • Prijs: €19,90
ANDERS - Het échte verhaal van Generatie Zenz, de 5- tot 25-jarigen van nu (Kopie)

—♥—

Ik deel graag mijn inzichten & inspiratie met betrekking tot 'het ontwaken tot je ware zelf' en wat er gaande is in zowel ons persoonlijk leven als in de wereld. Op deze pagina vind je een overzicht van mijn inspiratie notes, AngelTalks Podcast and blogs.

Inspiration notes

Podcast - Angeltalks: the awakening to your true self

Naast de afleveringen op YouTube , kun je mijn podcast ook beluisteren op Spotify en Soundcloud.

—♥—

Blog

—♥—